PROJECTS

EASTERN BLACK SEA MTS. - Sarıkaya, M.A. (PI), Candaş, A., Şen, Ö.L., 2022-2025. Doğu Karadeniz Dağları'nda Son Buzul Dönemi Paleoikliminin Buzul Akış Modeli ile Belirlenmesi. TÜBİTAK-1001 projesi: 121Y507

WESTERN TURKEY - Özsayın, E. (PI), Sarıkaya, M.A., et al., 2021-2024. Dinar Fay Zonu'nun Geç Kuvaterner Aktivitesi ve Kayma Hızının Kozmojenik 36Cl İzotopu ile Araştırılması. TÜBİTAK-1001 deprem özel projesi: 121Y273

EASTERN ANATOLIA - Sancar, T. (PI), Sarıkaya, M.A., Karabacak, V., 2021-2024. Bitlis-Zagros Dağ Kuşağının Kuzey Kesiminin (GD Türkiye) Kuvaterner Deformasyon Hızlarının ve Tektonik Jeomorfolojik Özelliklerinin Araştırılması. TÜBİTAK-1001 projesi: 121R013

SLOVENIA - Sarıkaya, M.A. (PI), Çiner, A., Yıldırım, C., 2018-2021. Slovenya’dan Türkiye’ye Buzul Yerşekillerinin Kozmojenik İzotoplarla Tarihlendirilmesi ve Paleoiklimsel Değerlendirmeler, TÜBITAK-Uluslararası İşbirliği Projesi: 118Y052.

PATAGONIA - CHILE - Çiner, A., Todisco, D., Sarıkaya, M.A., 2017-2021. Cerro Benitez (Patagonya-Şili) bölgesinin buzul kronolojisinin kozmojenik tarihlendirme yöntemi ile ortaya konması, İTÜ-BAP Araştırma Projesi TGA-2017-40610.

ANTARCTICA - Oliva M. et. al., 2019. Analysis of nunataks of the Antarctic Peninsula as multiproxy data sources on environmental change and climate dynamics. FCT, Portugal.

TOROS MTS. - Sarıkaya, M.A., Hashemi, A., 2019. Defining denudation rates in carbonate rocks using cosmogenic 36Cl. İTÜ-BAP Araştırma Projesi.

DINARIC ALPS - Stepisnik, U. (PI), Zebre, M., Sarıkaya, M.A., Çiner, A., Yıldırım, C., 2019-2019- Dating glacial landforms by cosmogenic nuclides from Dinarics to Turkey. Slovenian Research Agency (ARRS). no: 27941.

BOSNIA-HERZEGOVINA - Sarıkaya, M.A. (PI), 2017-2018. Bosna-Hersek Dağlarında Kuvaterner Buzulları, İTÜ-BAP Araştırma Projesi MGA-2017-40540.

MENDERES MASSIVE - Görüm, T., (PI), Yıldırım, C., Sarıkaya, M.A., 2017-2019. Orta Ve Güney Menderes Masifi’nin Kuvaterner Aşınım Hızının Kozmojenik Berilyum-10 Izotopu Kullanılarak Belirlenmesi, TÜBITAK-3501 Çaydag projesi: 116Y077.

MID-TAURUS - Çiner, A., (PI), Sarıkaya, M.A., Yıldırım, C., 2017-2019. Kozmojenik Tarihlendirme ve Buzul Modelleri ile Aladağlar ve Karanfil Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Eski İklimi, TÜBITAK-3501 Çaydag Projesi: 116Y155.

MUĞLA - Yıldırım, C., Yavaşoğlu, H., Sarıkaya, M.A., Çiner, A., 2018-2019. Gökova Körfezi Kıyılarında Holosen Göreceli Deniz Seviyesi Değişimleri, İTÜ-BAP Araştırma Projesi TGA-2018-41184.

DEDEGÖL MTS. - Sarıkaya, M.A. (PI), Çiner, A., Şen, Ö. L. 2015-2017, Dedegöl Dağları’nın Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Modellemesi. TÜBITAK-1001 Çaydag Projesi: 114Y548.

DATÇA - Yıldırım, C., Tüysüz, O., Genç, C., Sarıkaya, M.A., 2014-2016. Knidos Fayı’nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi, TÜBİTAK-1001 Çaydag Projesi No: 113Y436.

ECEMİŞ FAULT - ALADAĞLAR - Sarıkaya, M.A., Yıldırım, C., Çiner, A., 2015. Ecemiş Fayı’nın Kuvaterner’deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle Belirlenmesi. TÜBITAK-Kariyer Projesi No: 112Y087.

KULA - Ulusoy, İ. (PI), Sarıkaya, M.A. (Araştırmacı) - Proje No: FDS-2016-9590, "Çakallar cüruf konisi ve lav akıntısının kozmojenik yöntemlerle tarihlendirilmesi" Hacettepe Üniv. BAP

GEYİK MTS. - Çiner, A., Yıldırım, C., Sarıkaya, M.A., 2015. Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Yorumu. TÜBİTAK-1001 Projesi: 112Y139.

MIDDLE AND WESTERN TAURUS - Sarıkaya, M.A. (PI), Çiner, A., Zreda, M., 2011-2014, Orta ve Batı Toroslar'da Kozmojenik Klor-36 Yaş Verileri Işığında Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimsel Yorumu. TÜBİTAK-1001 Araştırma Projesi No: 110Y300. 

ERCİYES MT. - Çiner, A., Sarıkaya, M.A., Zreda, M., 2009. Erciyes Volkanı Geç Pleyistosen-Erken Holosen Buzullaşması: Kozmojenik 36Cl Yaş Verileri Işığında Paleoiklim Yorumu. TÜBITAK-Araştırma Projesi No: 107Y069

ANATOLIAN GLACIERS - Zreda, M., Çiner, A., Bayarı, S., Sarıkaya, M.A., 2004. Magnitude of Quaternary glaciers and glaciations from low to high latitudes: Global or local dominant controlling factors? TÜBITAK - NSF (National Science Foundation - USA) Co-Project No: 101Y002.